Payment info

ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อสั่งซื้อสินค้าเสร็จแล้วเว็บไซน์จะแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า สำหรับการชำระเงินคุณสามารถชำระเงินโดนผ่านช่องทางต่าง ๆ  ตามรายละเอียดดังนี้

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เลขที่บัญชี 208-231020-3 บริษัท มัลติพลาย บาย เอท จำกัด
  • ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เลขที่บัญชี 065-278931-5 บริษัท มัลติพลาย บาท เอท จำกัด

หากคุณลูกค้าโอนชำระแล้วรบกวนแจ้งหลักฐานการชำระเงิน และเลขออเดอร์เข้ามาทาง 
line: @kingpowerselection

*หมายเหตุ :หากไม่มีการชำระเงินภายใน 5 วัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกออเดอร์ดังกล่าว เพื่อนำสินค้ากลับสู่การขายให้ลูกค้าท่านอื่นต่อไป